Verslag van de kuieravond op 8 januari

Verslag van de kuieravond op 8 januari

Woensdag 8 januari was de jaarlijkse kuieravond/nieuwjaarsbijeenkomst van de Historische Kring Stad en Ambt Almelo in De Schouw.

Na het nuttigen van de traditionele kniepertjes werd de aftrap gegeven door de voorzitter, Theo van Rijmenam. Hij memoreerde dat het nieuwe jaar, “twenty-twenty”, een bijzonder jaar is omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat Almelo bevrijd is van de Duitse bezetting, wat wordt herdacht door vele activiteiten, waarbij ook de Historische Kring betrokken is. Terugblikkend op het afgelopen jaar stond hij stil bij het overlijden van onze oud voorzitter en erelid, Jan van Kooij en van Hans Holtmann, eveneens oud lid van ons bestuur en als redactielid zeer belangrijk voor de uitgave van ons blad.
Over de activiteiten van het afgelopen jaar vermeldde hij het opstellen van een pr-plan en van een beleidsplan, met als rode draad de samenwerking met de gemeente Almelo en met andere verbonden lokale erfgoedorganisaties. Verder noemde hij de excursie naar Kleve, 4 mooie en afwisselende lezingen (waarvan 1 in nauwe samenwerking met de bibliotheek) en de film in een uitverkocht Hof88, in samenwerking met het Filmhuis. Ook de uitreiking van de 5-jaarlijkse Mans Kapbaargprijs aan Coen Cornelissen op 19 september 2019 door wethouder Jan Martin van Rees in het Theaterhotel werd door hem genoemd.
Ook vermeldde hij de hernieuwde samenwerking met het Stadsmuseum.
Verder kwam het Platform Cultureel Erfgoed Almelo, dat in 2019 tot stand is gekomen, ter sprake; resultaten tot nu toe: een eerste selectie van projecten die, mede op basis van gemeentelijke financiering, in uitvoering kunnen cq. in uitvoering zijn genomen. Het Platform gaat in 2020 voor het eerst gezamenlijk de Open Monumentendagen in september organiseren.
Om tot een goede uitvoering te komen hangt onder het genoemde platform een commissie, waarin nu zitting hebben de Stichting Stadsherstel, het Stadsmuseum, de stichting vrienden van het Stadscarillon en uiteraard onze Kring.

Na deze toespraak kwamen oude beelden van Almelo voor het voetlicht: Hans Krol vertoonde historische filmopnamen van palmpasenoptochten uit 1939 en 1940 van H. van den Biggelaar en beelden van de watersnoodramp uit 1946 van T. Bendien.
Tenslotte, uit het archief van de Gemeente Almelo, foto’s van deze watersnoodramp

Toen was het tijd voor het optreden van de zonen van Thomasvaer en Pieternel (Wim Elhorst en Gerrit van Woudenbergh) die een onderhoudend beeld gaven van Stad en Ambt in het afgelopen jaar (de volledige tekst vindt u hier).

Tenslotte was het informele gedeelte van de avond: onder het genot van een hapje en een drankje werd nagepraat.

Word donateur