Verslag van de lezing op 12 oktober

Verslag van de lezing op 12 oktober

door Jan Wever

Oktober is de maand van de geschiedenis en op woensdag 12 oktober organiseerde de Historische Kring Stad en Ambt Almelo in samenwerking met de Openbare Bibliotheek een avond over Rampen, veroorzaakt door “Water en Vuur”, die Nederland getroffen hebben.

Ellen Lamberts verwelkomde de vele aanwezigen.
Deze zeer interessante, geschiedkundige avond werd verzorgd door Hanschristiaan Krol met het historische verhaal, Willem van Dooren met gedichten en Peter Schoof met liederen en gitaar. Theo van Rijmenam bracht ons bij de afsluiting terug in de tijd van nu.

Hanschristiaan Krol vertelde het historische verhaal

 

Willem van Dooren leverde zijn poëtische bijdrage

 

Peter Schoof verzorgde de muzikale omlijsting

 

de voorzitter van de Historische Kring, Theo van Rijmenam, sprak het slotwoord

 

Wat zijn rampen? Het eten van de verboden vrucht door Adam en Eva? De zondvloed,  de St. Elizabethvloed van 1421, de watersnoodramp in Zeeland van 1953, de watersnood in Almelo van 1946? Het Rampjaar 1672? De ontploffing van het kruidhuis in Delft 1654, het kruidschip in Leiden 1807, de vuurwerkramp van Enschede 2001? Allemaal onderwerpen die ter sprake kwamen en stuk voor stuk de moeite waard zijn om nog eens na te lezen.

watersnood Almelo 1946

 

Echter de grootste ramp is wanneer men de oorzaken van de ramp en het verloop ervan  niet analyseert en men geen maatregelen neemt om een ramp te voorkomen, de hulp te organiseren en men zich onvoldoende voorbereidt op het onverwachte, wat toch mogelijk ooit weer zal geschieden.
Men moet leren van de geschiedenis.

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur