Video-vergadering bestuur

Video-vergadering bestuur

 • De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze eerste video-vergadering.
 • De kascommissie.
  De controle van de jaarrekening 2019 is deze keer per mail afgewikkeld. De getekende verklaring van de heren B. Haakmeester en P. te Riele is inmiddels binnen met de goedkeuring over 2019. Veel dank aan en lof voor de penningmeester!
 • In het kader van het Project 75 jaar vrijheid in Overijssel 2019/2020 is er geen nieuws. Alle activiteiten zijn afgelast, het bepalen van een nieuwe datum wacht op de nieuwe richtlijnen voor evenementen.
 • Verwacht wordt dat de bibliotheek in elk geval tot half mei dicht blijft. Het HIP is derhalve ook gesloten. Het contact tussen de vrijwilligers loopt per mail/telefoon. De beantwoording van de hulpvragen/informatieverzoeken loopt door de sluiting van de bibliotheek (waardoor het archief niet toegankelijk is) wat vertraging op.
 • Voor de excursie is 10 september als vervangende datum gekozen. Iedereen is geïnformeerd. In de loop van juni wordt beslist of het al dan niet doorgaat. Inmiddels zijn er 17 aanmeldingen, dit is echter te weinig om financieel quitte te spelen. Afgelasten zou, gezien de omstandigheden, niet zo dramatisch zijn.
 • Er is gekeken naar het verschuiven van de avond van 8 april jl. naar 14 oktober. Een andere optie is het verschuiven naar 11 november.
 • Voortgang Platform Cultureel Erfgoed.
  Theo geeft een update. Eveneens over de projecten Stadsgangen en Stadspoorten. Een ander project is inmiddels het project Klaproos. Deze klaproos ligt opgeslagen bij de gemeente. Bekeken wordt of de klaproos aan de parkeergarage bij het station bevestigd kan worden.
 • Organisatie Open Monumentendag.
  Loes neemt hier namens ons deel. Theo en Loes lichten dit toe. Er wordt nog naar een kartrekker gezocht.
 • Besproken wordt de organisatie van een nieuwe versie van de Almelo Kwis. Dit zou bijv. in de herfstvakantie georganiseerd kunnen worden Hiervoor bijv. 6-7 teams vormen. Denk ook aan het fotoarchief van het HIP!
 • Volgende vergadering: 4 juni

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur